Gemmen mit 20 årige arbejdsliv som pædagog, behandler og terapeut, har jeg tilegnet mig stor erfaring i arbejdet med mennesker i krise og i personlig udvikling. I denne kontekst, har jeg arbejdet med flere forskellige store problemstillinger, som alle har haft et bearbejdsningsmæssigt sigte eller det sigte, at kunne lære at håndtere sig selv og de følelser der er en del af mennesket og ikke mindst en del af det, at leve livet, på livets præmisser. 

Min psykoterapeutiske uddannelse er bygget op omkring den integrative metode, som betyder at arbejde med det hele menneske. Den er ligeledes bygget op omkring den nyeste viden på det neuroaffektive område, hvilket betyder at jeg arbejder både med krop og følelser. I forhold til de neuroaffektive termer lyder det, at vi arbejdet på det autonome niveau, det limbiske niveau og det præfrontale niveau, som kort sagt, med andre ord er krop, følelser og refleksion. Til dette findes, ud over samtale og undersøgelse af forskellige sansninger, forskellige øvelser som vil blive anvendt, hvis det findes relevant.

Ud over ovenstående, så har jeg stor erfaring med den løsningsfokuserede metode, erfaring med den kognitive metode, mindfullnes og tegneterapi.

Jeg vil løbende tilbyde gruppeterapi, hvilket blandt andet vil være bygget op omkring temaer som:

Sorg

Selvværd

Forandring

Livsglæde

Supervision i grupper er også muligt - ring her for nærmere aftale.