Neuroaffektiv supervision

Qua mine kompetencer som psykoterapeut har jeg gennem flere år tilbudt supervision, både individuelt, til plejefamilier og personalegrupper. Nyligt (maj 2022) har jeg afsluttet en neuroaffektiv supervisoruddannelse hos Peter Kofoed, dette både for at tilegne mig yderligere værktøjer som supervisor, samt fordi muligheden for at få min supervision ind i den neuroaffektive ramme nu var en mulighed.

Supervision betyder "oversyn" og er en proces, hvor du sætter udvikling i system og så at sige, kikker på dig selv ovenfra. Når vi snakker supervision ud fra den neuroaffektive tilgang, så arbejdes der ud fra de neuroaffektive kompasser, det autonome, det limbiske og det præfrontale. Det betyder at vi ikke alene arbejder med den bevidste viden, men også med det nonverbale sprog, med det der sker i kroppen, herunder behag/ubehag og høj og lav arousel. Dette det nonverbale sprog, kan både være i mødet mellem supervisant og klient/borger/medarbejder m.m., men også i mødet mellem supervisant og supervisor. 

Supervision sigter mod at hjælpe den professionelle til at finde nye persketiver og handlemuligheder, såvel som at finde skjulte ressourcer, den professionelle kan anvende i den givne situation. 

Når jeg arbejder i grupper, vil jeg arbejde med det reflekterende team, hvor jeg som supervisor kan trække på gruppens viden og erfaringer. Endvidere vil jeg, hvis jeg vurdere at det giver mening, lave en smule undervisning i forhold til det tema, der måtte arbejdes med.

At gå i supervision er ikke bare noget man gør, det kræver tryghed, at åbne sig i et rum, hvor man skal tale om noget af det der er svært/udfordrende i ens arbejde. Den tryghed er overordnet min opgave at skabe som supervisor, men det sker selvfølgelig i et samspil med supervisanten (ved individuel terapi) eller i samarbejde med gruppen.

Er du/i nysgerrige på at høre mere, så kontakt mig endelig.